Υπεύθυνα δίπλα σας

Προσφερόμενες ΥπηρεσίεςΟ σημερινός τρόπος ζωής απαιτεί έντονους ρυθμούς εργασίας. Η οικονομική συγκυρία έχει δημιουργήσει άγχος και έχει επιφέρει πολλές αλλαγές στην καθημερινή μας ζωή. Ένα απρόβλεπτο γεγονός, μια άτυχη στιγμή είναι πλέον ικανή να δημιουργήσει σημαντικά οικονομικά προβλήματα, ιδίως αν συνδυαστεί με αναγκαστική αποχή από την εργασία για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Σε αυτή την περίπτωση εκτός των αυξημένων εξόδων, συνήθως συνδυάζεται και με μείωση του εισοδήματος.
Είμαστε δίπλα σας, δημιουργώντας μηχανισμό αναπλήρωσης του εισοδήματός σας.
Μέσα από μία διεξοδική συζήτηση καταγράφουμε τις πραγματικές σας ανάγκες αξιολογώντας ταυτόχρονα και τις πηγές εισοδήματος.
Αποτέλεσμα είναι να σχεδιάσουμε και να εφαρμόσουμε πλάνο συνέχισης του εισοδήματός σας, ακόμα και αν πρέπει να παραμείνετε εκτός εργασίας για μικρότερο ή μεγαλύτερο διάστημα.

Λύσεις στα μέτρα σας.