Υπεύθυνα δίπλα σας

Προσφερόμενες ΥπηρεσίεςΟι δύσκολες οικονομικές συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί δεν αφήνουν περιθώρια για περιττά έξοδα. Σε μια δύσκολη στιγμή είναι πολύ πιθανό να δημιουργηθούν κόστη που δεν είχαμε προβλέψει και δεν είχαμε προνοήσει για τον τρόπο κάλυψής τους. Τα κοινωνικά Ταμεία, με την υπάρχουσα φιλοσοφία, αφήνουν πολλά κενά για μια ολοκληρωμένη κάλυψη, ιδιαίτερα εάν γίνει χρήση ιδιωτικού νοσοκομείου.
Οι σύμβουλοι μας είναι δίπλα σας για να σας παρέχουν ολοκληρωμένη προστασία.
Ακολουθώντας μια διεξοδική προσωπική προσέγγιση επεξεργαζόμαστε τις υπάρχουσες επιλογές, κάνοντας ουσιαστική έρευνα αγοράς για την εξεύρεση της βέλτιστης λύσης με βάση τα δικά σας κριτήρια.
Αξιολογούμε για λογαριασμό σας τους όρους και τις εξαιρέσεις των ασφαλιστικών προγραμμάτων. Συνδυάζουμε τις προσωπικές σας ιδιαιτερότητες με το κόστος.
Διασφαλίζουμε τα οφέλη των προτεινόμενων προγραμμάτων να προσαρμόζονται και να ανταποκρίνονται με τον ιδανικότερο τρόπο στις προσωπικές σας ανάγκες.
Αποτέλεσμα είναι η πλήρης νοσοκομειακή κάλυψη, παρέχοντας ολοκληρωμένη προστασία, ειδικά προσαρμοσμένη στις δικές σας ανάγκες αλλά και οικονομικές δυνατότητες.