Υπεύθυνα δίπλα σας

Προσφερόμενες ΥπηρεσίεςΗ πολυπλοκότητα της σύγχρονης κοινωνίας επιβάλλει την ύπαρξη κανόνων συμπεριφοράς ώστε να υπάρχει εύρυθμη λειτουργία. Ως αποτέλεσμα είναι η ύπαρξη δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που η τυχόν παραβίαση τους προβλέπει κυρώσεις.
Η σύγχρονη επιχείρηση για να μπορέσει να λειτουργήσει μέσα σε ένα άκρως ανταγωνιστικό πλαίσιο, οφείλει να προστατεύσει τα συμφέροντά της και ταυτόχρονα να προστατευθεί από τις συμπεριφορές άλλων φορέων. Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι της Global Care αφού αναλύσουν τα δικά σας δεδομένα και τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησής σας, εντοπίζουν τους κινδύνους (risk management) και σας προτείνουν τους ενδεδειγμένους τρόπους για να προφυλάσσετε τα συμφέροντά σας. Μερικές από τις κύριες ευθύνες που τυχόν πρέπει να λάβετε υπ’ όψιν σας είναι: η επαγγελματική σας ευθύνη, η εργοδοτική, η ευθύνη σας προς τρίτους από την άσκηση των καθηκόντων σας, από τη λειτουργία του χώρου σας.
Στόχος μας είναι η εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης απαλλαγμένη από οτιδήποτε την απασχολεί.