Υπεύθυνα δίπλα σας

Προσφερόμενες ΥπηρεσίεςΟι ανεξάρτητοι σύμβουλοι ασφαλίσεων με εμπειρία στη διαχείριση οικονομικών κινδύνων μπορούν μαζί με εσάς να σχεδιάσουν και να υποστηρίξουν ειδικές παροχές για τους εργαζόμενους αναβαθμίζοντας την εταιρεία σας και παρέχοντας σημαντικές υπηρεσίες στα στελέχη της επιχείρησής σας. Οι παροχές αφορούν, είτε κάλυψη νοσοκομειακών εξόδων είτε δημιουργία επιπρόσθετου συνταξιοδοτικού – αποταμιευτικού λογαριασμού. Αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο είτε για τη διατήρηση των στελεχών, είτε για την προσέλκυση αξιόλογων επαγγελματιών από την αγορά εργασίας.
Χρησιμοποιώντας αυτό το εργαλείο η επιχείρηση πετυχαίνει μεταξύ των πολλών πλεονεκτημάτων να τονώσει την εμπιστοσύνη των εργαζομένων προς την Εταιρία ,δημιουργεί προϋποθέσεις για αυξημένη παραγωγικότητα και γενικότερα συμβάλλει στη δημιουργία καλού εργασιακού κλίματος.