Υπεύθυνα δίπλα σας

Συνεργασίες

Εταιρείες

Η Global Care είναι μια εταιρία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών. Για να σας παρέχουμε ολοκληρωμένη υποστήριξη επιλέγουμε τη βέλτιστη λύση μέσα από όλο το φάσμα των Ασφαλιστικών εταιριών που διατίθενται στην Ελληνική και Διεθνή Αγορά, χρησιμοποιώντας αυστηρά κριτήρια επιλογής. Ενδεικτικά σας αναφέρουμε μερικές από τις συνεργαζόμενες Εταιρίες, είτε απευθείας ή με ανάθεση μέσω τρίτων.