Υπεύθυνα δίπλα σας

Συνεργασίες

Επενδυτικές Λύσεις και Χρηματοοικονομικά Προιόντα

Σε ένα οικονομικό περιβάλλον που μεταβάλλεται ραγδαία, ο σύγχρονος άνθρωπος πρέπει να διαθέτει πρόσβαση στην ενημέρωση, χωρίς να υπάρχουν περιορισμοί στην επιλογή του.

Στην Global Care, μέσα από την κατανόηση των δικών σας επιθυμιών , δημιουργούμε το δικό σας προσωπικό προφίλ και επιλέγουμε τα κατάλληλα προϊόντα, τα οποία μέσω ευρείας διασποράς θα ανταποκριθούν στην επίτευξη των προσδοκιών σας.

Έχουμε προβεί σε συνεργασία με την εταιρία διαχείρισης κεφαλαίων NEW MELLON Asset and Wealth Management, μέσω της οποίας έχετε τη δυνατότητα να έχετε πρόσβαση και σε πολλούς αξιόλογους επενδυτικούς οίκους του εξωτερικού.

Η επιλογή Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι μια πολύπλοκη διαδικασία, που απαιτεί συνεχή παρακολούθηση και συνήθως άμεση μεταβολή της επενδυτικής επιλογής. Έχουμε επιλέξει για λογαριασμό σας Αμοιβαία Κεφάλαια, τα οποία πληρούν τις περισσότερες προϋποθέσεις επίτευξης των στόχων σας, κυρίως λόγω των πολλών επιλογών που προσφέρουν, αλλά και της απόδοσής τους τα προηγούμενα έτη.


Εταιρείες Διαχείρισης ΚεφαλαίωνNEW MELLON Asset and Wealth Management

EUROBANK ΑΕΔΑΚ

Επενδυτικοί Οίκοι